Dieren
 
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)

KENOZOICUM / Kwartair

 

2 ½ miljoen jaar geleden

 

Tijdperk van het ontstaan van de mens

 

 

 

 

KENOZOICUM / Tertair

 

65- 2½ miljoen jaar geleden

 

Tijdperk van de zoogdieren

(Advertentie)

Eind Krijt

 

Uitsterven van de dinosauriërs

MESOZOICUM/ Krijt

 

135-65 miljoen jaar geleden

 

Tijdperk van de reptielen

Verschijnen van eerste echte vogels

MESOZOICUM/ Jura

 

200-135 miljoen jaar geleden

 

Tijdperk van de reptielen

 

zoogdieren: zoogdieren

vogels: eerste vogels

reptielen: bloeitijd van de reptielen, vliegende reptielen

 

De bloeiende planten trokken veel insecten aan. Deze zorgen voor de bestuiving.

26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)

MESOZOICUM /Trias

 

240 -200 miljoen jaar geleden


Zoogdieren: eerste zoogdieren

Reptielen: veel reptielen

Eind Perm

 

90% van de zeedieren sterven uit

PALEOZOICUM/ Perm

 

280-240 miljoen jaar geleden

 

Reptielen: meer reptielen

Amfibieën: minder amfibieën

Vissen: uitsterven pantservis

 

Ongewervelden: veel weekdieren, uitsterven trilobiet

PALEOZOICUM/ Carboon

 

350-280 miljoen jaar geleden

 

Steenkooltijdperk

Tijdperk van de amfibieën

Reptielen: eerste reptielen

Amfibieën: bloeitijd amfibieën

Vissen: vissen

 

Ongewervelden: insecten 

(Advertentie)

Eind Devoon

 

70 % van het leven op aarde verdween

PALEOZOICUM/ Devoon

'

395-350 miljoen jaar geleden

 

Tijdperk van de vissen

 

Amfibieën: eerste amfibieën

Vissen: Veel vissen: pantservis en haaien

 

Ongewervelden: insecten, ammonieten -

PALEOZOICUM/Siluur

 

440-395 jaar geleden 

 

Vissen: meer vissen

 

Ongewervelden: weekdieren (slakken), inktvissen

Eind Ordovicium

 

Uitsterven van veel planten en dieren

PALEOZOICUM/ Ordovicium

 

490-440 miljoen jaar geleden

 

Vissen: eerste vissen

 

Ongewervelden: waterschorpioen, trilobieten

Eind Cambrium

 

Uitsterven van veel dieren en planten.

PALEOZOICUM/Cambrium

 

590-490 miljoen jaar geleden

 

Tijdperk van de ongewervelden

 

Ongewervelden: kwallen, sponzen, inktvissen

 

Uitgestorven: trilobieten

PRECAMBRUIM

 

3400 miljoen jaar geleden

 

Ontstaan van het leven in de zee

 

 

Ongewervelden: eencelligen, kwallen, wormen

 

PRECAMBRIUM

 

15 miljard jaar geleden

 

Ontstaan van het heelal

(Advertentie)
Apple Hardware winterdeals
Is jouw school klaar voor 2024?
(Advertentie)

Uitsterven van planten en dieren

 

Er zijn vijf momenten geweest waarbij veel planten en dieren stierven. Deze momenten kun je terugvinden in de paarse vakken.

 

Oorzaken?

- vulkanisme

- botsingen van de continenten

- klimaatsveranderingen

- inslag meteoriet

Dino's bekijken

 

Dierenpark Amersfoort heeft een dinobos. Uit de volgende tijdperlen kom je dino's tegen: Devoon, Carboon, Perm, Trias, Jura, Krijt.

 

Kijk op de site voor meer info.