Dieren
 
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)

Beste collega,

 

Deze dierenstartpagina is deels een concrete uitwerking van het  kerndoel 'oriëntatie op jezelf en de wereld' , nr 40 en 41. Kijk onder het kopje 'kerndoelen' voor de concrete uitwerking op de site van de SLO (TULE).

 

De basis (via uw methode) biedt u in de groep aan. Deze YURLS pagina probeert een brug te slaan tussen natuuronderwijs en ICT waarbij visualisatie een grote rol speelt. Maak vooral gebruik van het digitaal schoolbord!

 

 

Andre Gilara

Februari 2012

De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren

in hun leefomgeving.

 

(Advertentie)

Verscheidenheid en eenheid

Indeling in soorten (zie indeling deze site)

 

Instandhouding

Om te overleven hebben dieren water en voedsel nodig.

 

Water en voedsel zorgt voor de groei, het herstel en energie.

 

Enkele dieren maken een gedaanteverwisseling door om te kunnen groeien (insecten en amfibieën).

 

Leven in groepen verhoogt het overleven.

 

Relatie met de omgeving

  • Voedselketens
  • Leefomgeving (biotoop: bos, heide, wei, duinen)
(Advertentie)
Apple Hardware winterdeals
Is jouw school klaar voor 2024?
(Advertentie)
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Vergelijken mens en (zoog)dier op basis van:

 

1. Uiterlijk (bouw)

2. Beweging

3. Zintuigen

4. Ademhaling (kieuwen en longen)

 

Eierleggende en levendbare zoogdieren

 

Er zijn drie soorten zoogdieren:

1. Eierleggende zoogdieren (vogelbekdier)

2. Buideldieren (kangoeroe)

3. Dieren die levend geboren worden na een draagtijd in de baarmoeder.

 

 

Gedaanteverwisseling

 

Te denken walt aan onvolledige en volledige gedaanteverwisseling (insecten)

 

Voortplanting

26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)